Keresés


Elérhetőség

vipautosiskola
Fürdő u. 1
Tata
2890

06203344095

E-mail: vipautosiskola@gmail.com

V.I.P. Autósiskola

2890 Tata Fürdő u. 1 www.vipautosiskola..hu , email www.vipautosiskola@gmail.com tel:06203344095

 Dombai Norbert ev. székhely:2890 Tata Május 1 u.23. tel:06203344095

 

A cég neve és cégforma:                          V.I.P. Autósiskola, egyéni  vállalkozás

Engedélyező hatóság:                               NKH Központi Hivatal, 1082 Budapest Vajdahunyad u. 45

Vállalkozói eng. száma:                             EV-931782

Képzési engedélyszám:                            KE/ST/82A/1170/2/2015

Nt.szám:                                                    9246085

Iskolavezető neve, címe, tel.száma:        Dombai Norbert  2890 Május 1. u., 06203344095

Iskolavezető e-mail címe:                        dombainorbi@gmail.com

Ügyfélfogadó és tanterem címe:               2890 Tata Fürdő u. 1

Ügyfélfogadási idő:                                   H-SZe:15:00-17.00 K-P:10.00-13:00

Székhely:                                                   2890 Tata Május 1 u. 23

 

Tájékoztató

„A2” kategória

 

A tanfolyamra történő felvétel módja:

Személyes megjelenéssel az ügyfélfogadási időben.

Feltételei:

- legalább 18 éves életkor

- szabályosan kitöltött Jelentkezési lap

- alapfokú végzettség (ált.isk.biz.)

-egészségi alkalmasság

Előírt alkalmassági vizsgálat: Egészségi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény megszerzése

 

Az esősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

Az autósiskola időben tájékoztatja tanulóit a következő elsősegélynyújtó tanfolyam időpontjáról és áráról. Elsősegély vizsga díja: 18000 Ft, a befizetéshez csekket biztosítunk.

 

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

Érvényes orvosi alkalmassági vélemény leadása, alapfokú végzettséget igazoló okirat másolatának leadása, legfeljebb az előírtnál 3 hónappal fiatalabb életkor, a tanfolyam elméleti részének igazolt elvégzése, a vizsgadíj befizetése.

A fenti feltételek hiányában a vizsga időpont törlésre kerül, ennek költségei (vizsgadíj)a tanulót terheli.

 

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

-sikeres elméleti vizsga

-a tanfolyam gyakorlati részének elvégzése

-az előírt életév betöltése („A2”-18 év)

-a vizsgadíjak befizetése az autósiskolánál

 

A tanfolyam tantárgyai és azok kötelező minimum óraszámai, a tanórák időtartama:

Kategória

Elméleti tantárgyak

Járművezetési gyakorlat óraszámai

 

„A2”

K

Ve

Szü

Össz.Óra

A

F

14

4

4

22

6

10

 

Rövidítések:

 

K: közlekedési ismeretek

JK: jármű kezelés

VE: Vezetés elmélet

Szü: Szerkezeti és üzemeltetési ismeret

A: alapoktatás

F: Főoktatás

 

 

Az elméleti órák időtartama:              45 perc

 A gyakorlati órák időtartama:          50 perc (választható motorkerékpár: Suzuki GS 550)

 

Képzési díjak: 

Elmélet: (Közl.ismeretek 14óra, Vez.elmélet 4 óra, Szerkezeti és üz. ismeretek 4óra)               44.900 Ft

Gyakorlat: alap+főoktatás+vizsgaóra=17óra x 11000 Ft=                                                             187000 Ft

további pótórák díja (oktatónál kell igényelni)                                                                            11000 Ft/óra

Ügyintézési díj:                                                                                                                                 9900 Ft

A tandíjakat a szerződést követő hat  hónapig garantáljuk, ezt követően átmódosítás lehetőségét fenntartjuk! Áraink a mindenkori akciók vagy egyéb kedvezmény esetén módosulhatnak. A tandíjak befizetése személyesen az oktatónál, átvételi elismervény majd számla ellenében, készpénzben történik.

 

A hiányzás pótlása és annak költségei, az elméleti tanfolyam érvényessége:

A tanfolyami foglalkoztatásokon való részvétel kötelező, hiányzás esetén az elmulasztott foglalkozást pótolni kell. Hiányozni az elméleti tantárgyak max. 10%-ról lehet. A pótlás történhet egy másik tanfolyam adott foglalkozásán való részvétellel, díjmentesen. A hiányzás még pótolható egyéni konzultációban is,  ennek díja 2500 Ft/óra. Gyakorlati oktatáson történő meg nem jelenésesetén a tanulóköteles a teljes gyakorlati óra díját megfizetni! Időpont módosítást két munkanapon belül már nem áll módunkban elfogadni. Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgára jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon belül valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tenni. Ennek nem teljesítése esetén vizsgára jelenteni csak új tanfolyam elvégzését követően lehetséges.

 

Az egyes tárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Elméleti tanfolyam látogatása alól mentesítés nincs! Kivéve mozgássérült, a siket, (kérésére) az iskolavezető mentesítheti a tanfolyam látogatása alól. Elsősegélynyújtó ismeretek hallgatása és a vizsga alól mentesülnek azok, akik megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezek és ezt okirattal igazolni tudják. Az okirat másolatát a Jelentkezési laphoz csatolni kell, amit az iskolavezető hitelesít.

 

Ruházat: Bukósisak, szemüveg(bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszúnadrág(nadrágra vagy nadrágba illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki(dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök és gerincprotektorral),protektoros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma.

 

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanulónak joga van az autósiskola által nyújtott szolgáltatást igénybe venni. Köteles a szolgáltatás díjának megtérítésére. A tanuló tudomásul veszi, hogy sem elméleti, sem gyakorlati vizsgát nem tehet, míg ennek a kötelezettségének nem tesz eleget. Köteles a tanórákon vezetésre alkalmas állapotban, megfelelő öltözetben, higiénikusan, érvényes okmányokkal megjelenni. A felkészüléshez szükséges tankönyvcsomagot 4.500 Ft kaució ellenében biztosítjuk. A tanóráról rendjét megzavarni tilos! Amennyiben fertőző betegségben szenved, erről köteles az oktatóját időben tájékoztatni.

 

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:

Átjelentési igényét a tanuló az iskolavezetőnél jelzi, a szükséges formanyomtatvány kitöltésével. Az iskolavezető igazolja a tanfolyami foglalkozásokon való részvétel teljesítését, a vizsgák időpontját és eredményét. A tanuló tudomásul veszi, hogy áthelyezése esetén az autósiskolában igénybe vett kedvezményeket visszatéríti.

 

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képzőszerv joga az általa nyújtott szolgáltatásért térítést követelni. Kötelessége legjobb tudása szerinti képzést biztosítani, elméleti- és gyakorlati oktatás során a tárgyi- és személyi feltételekről folyamatosan gondoskodni. Az oktatás és a vizsgáztatás alatt a tanulónak jogosan felróható hibája miatt bekövetkezett sérülésekért, károkért felelősséget nem vállalunk!

 

Vizsgadíjak:                                                                                                      Hatósági mutatószámok:

Számítógépes elméleti vizsga:                          10500 Ft                                  ÁKO:                     nincs adat

Járműkezelési vizsga:                                         9000 Ft                                  VSM elmélet:        nincs adat

Forgalmi vizsga:                                                  24000 Ft                 VSM gyakorlat:    nincs adat

                                                                                                                             KK:                         1231.900 Ft

A vizsgadíjakat mindig az autósiskolánál kell befizetni!

 

Az oktatási helyszínek címei:

Elmélet:                                               Tata Fürdő u. 1.                  

Alapoktatás:                                                       Tata Vértesszőllősi rutinpálya         

Gyakorlat kezdőhely:                                        Tata Fürdő u 1.

 

Vezetői engedélyek kiadása:

A sikeres forgalmi vizsgát követően a vizsgaigazolás kiadását kell kérni a KEM-o Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségnél Műszaki Ellenőrzési és Fogyasztóvédelmi osztálynál (személyi ig., vöröskeresztes igazolás vagy meglévő vez.eng bemutatása után), majd az orvosi igazolás, a vizsgaigazolás, és a személyi igazolvány személyes bemutatása után bármelyik okmányirodában. Eztán a hivatal  kipostázza a vezetői engedélyt. Közlekedési Felügyelősség ügyfélfogadási idő: H,Sz,CS 08.00-12.00 12.30-15.30-ig, P 08.00-12.00-ig

 

A jelöltnek az oktatáson vagy vizsgán tapasztalt bármilyen valós vagy vélt sérelemről joga van felszólalni az iskolavezetőnél, ill. a felügyeletet ellátó szerv.nél: KEM-i  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont  (Tatabánya, Táncsics M. u.1/d, tel.: 34/513-112)  vagy a megyei Fogyasztóvédelemi Felügyelőségnél ( Tatabánya, Bárdos L. u. 20. tel.: 34/309-303)

 

 

Jó tanulást, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk Önöknek!

Tata, 2024. február

 

 

Dombai Norbert iskolavezető